Hệ thống phòng

PHÒNG SUPERIOR DOUBLE
 • Loại phòng: 1 giường đôi, hướng thành phố
 • Diện tích: 20m2
 • Số lượng phòng: 15
 • Dịch vụ phòng: Đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi trong phòng
PHÒNG SUPERIOR TWIN
 • Loại phòng: 2 giường đơn, hướng thành phố.
 • Diện tích: 21m2
 • Số lượng phòng: 10
 • Dịch vụ phòng: Đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi trong phòng
PHÒNG SUPERIOR TRIPLE
 • Loại phòng: 1 giường đôi và 1 giường đơn, hướng thành phố.
 • Diện tích: 24m2
 • Số lượng phòng: 10
 • Dịch vụ phòng: Đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi trong phòng
PHÒNG DELUXE VIEW SEA
 • Loại phòng: 1 giường đôi và 1 giường đơn.
 • Diện tích: 27m2
 • Số lượng phòng: 5
 • Dịch vụ phòng: Đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi trong phòng
PHÒNG APARTMENT
 • Loại phòng: từ ban công cửa sổ nhìn toàn cảnh thành phố và bờ biển
 • Diện tích: 50m2
 • Số lượng phòng: 1
 • Dịch vụ phòng: Đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi trong phòng